VoteIT - Bättre beslutsmöten online

Välkommen till VoteIT. Ett helt gratis och öppet verktyg för att hålla bättre beslutsmöten online. Läs mer om VoteIT på www.voteit.se

I VoteIT kan deltagarna:

  • Diskutera - smidig debatt uppdelad enligt mötets dagordning

  • Lämna förslag - yrkanden skrivs in och ligger till grund för omröstningar

  • Rösta - omröstningar online där datorn räknar fram vilket förslag som vann

Testa VoteIT

Vill du prova hur VoteIT fungerar och hur det ser ut i ett möte kan du gå till demomötet. Du behöver bara registrera dig för att börja prova.

Hjälp med VoteIT

I deltagarmanualen på vår wiki finns instruktioner, förklaringar, råd och tips kring hur VoteIT fungerar och hur man kommer igång. Den ideella supporten kan svara på frågor av teknisk natur och ta emot förslag på förbättringar.

Öppet forum

Det öppna forumet i VoteIT är en arena för alla intresserade att utbyta idéer, erfarenheter och förslag kring förbättringar och förändringar, men också för att prata om föreningen VoteITs verksamet. För att komma till det öppna forumet behöver du bara registrera dig på VoteIT och sedan gå till det öppna forumet och begära tillträde.

Demomöte

För den som bara vill testa: https://mote.voteit.se/demo